Yüz Binlerce İşçiyi İlgilendiren Mahkeme Kararı!

4

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından yüz binlerce çalışanı ilgilendiren emsal niteliği taşıyan bir karar alındı. Söz konusu mahkeme tarafından, fazla mesai için verilen ücretlerin çalışan almış olduğu son ücret ışığında değil çalışma işleminin gerçekleştirildiği süreçte alınan gerçek zamanlı ücret üzerinden hesaplanması gerektiğine karar verildi.

Mahkeme kapsamında, bir üniversiteye bağlı tıp fakültesindeki yemekhanede taşeron şirkete bağlı olarak çalışan şef garson, yemek hazırlama ihalesinin başka bir şirket tarafından satın alınması ile işten çıkarıldı. Bu durum üzerine derhal iş mahkemesine başvuran şef garson, herhangi bir neden belirtilmeksizin ve ihbar öneline uyulmadan işinin sonlandırıldığını ve ihaleyi alan yeni şirketin kendisi ile çalışmayı istemediklerini sözlü olarak belirttiklerini ifade etti.

Mahkeme Davayı Kabul Etti

Yeni taşeron şirket tarafından eskisine ait olan tüm servis ve mutfak malzemelerinin devralındığını söyleyen şef garson, söz konusu iki şirketin arasında organik bir bağ bulunduğunu iddia etti. Fazla mesai ücretlerinin ve haftalık izin günleri içerisinde çalıştırılmasının karşılığı olan ücretlerin ödenmediğini de belirten davacı, dini ve milli bayram günlerinde de çalıştırıldığını ancak bunun karşılığında da herhangi bir ücret yapılmadığını kaydetti. Ayrıca söz konusu taşeron şirket içerisinde yıllık izin kullanımının olmadığını ve bunun için bir ücret de ödenmediğini belirten şef garson, bu sebeple kıdem tazminatı, yıllık izin karşılığı ücret, fazla çalışma ücretleri, ihbar tazminatı ve milli bayram günlerinin ücretini davalılardan tahsil etmek için mahkemeye başvurdu. Davalı rektör makamı ve taşeron yemek şirketleri ise söz konusu davanın reddedilmesi talebinde bulundu ama mahkeme davayı kabul etti.

Bu kapsamda mahkeme makamları tarafından fazla mesai ücretlerinin çalışanın aldığı son ücret doğrultusunda değil gerçek zamanlı ücret ışığında hesaplanmasına karar verildi. Söz konusu mahkeme kararının ülke çapında taşeron firmalarda çalışan ve bir şekilde işine son verilmiş olan tüm çalışanlar için emsal niteliği taşıdığı belirtildi. Aynı durumla karşılaşmış olan taşeron firma çalışanlarının da bu emsal doğrultusunda mahkemelere başvurabileceği dile getirildi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.